ปั๊มดูดโคลน ราคาถูก

ปั๊มดูดโคลน

ปั๊มดูดโคลน Peristaltic Hose Pump

ปั้มดูดโคลนสามารถสูบน้ำหรือวัตถุที่ค่อยข้างแข็ง
ดูดดินเลน,ตะกอน,กากมัน,ขี้เถ้า,คอนกรีต-ปูนโดยจะสูบจ่ายด้วยท่อ
ยางคุณภาพ ทนทานสูงและถูกบีบอัดด้วย Rotor ภายในทำให้วัตถุ
สามารถไหลผ่านได้ โดยไม่ติดขัดมีขนาดท่อ ตั้งแต่
2 นิ้ว - 4 นิ้ว สามารถสูบได้ถึง 60 ลบ.ม/ชั่วโมง ส่งได้สูงถึง 10 เมตร

สอบถามเพิ่มเติม

ปั๊มดูดโคลน (Peristaltic Hose Pump)

สามารถสูบน้ำ หรือวัตถุที่ค่อยข้างแข็งได้ เช่น ดินเลน ดินโคลน ตะกอน กากมัน คอนกรีต-ปูน

ปั๊มดูดตะกอน

โดยจะสูบจ่ายด้วยท่อยางคุณภาพ ทนทานสูง

ปั๊มดูดขี้เลน

และถูกบีบอัดด้วย Rotor ภายในทำให้วัตถุสามารถไหลผ่านได้ โดยไม่ติดขัด

ปั๊มดูดปูน

ปั๊มดูดคอนกรีต

มีขนาดท่อ ตั้งแต่ 2 นิ้ว - 4 นิ้ว สามารถสูบได้ถึง 60 ลบ.ม./ชั่วโมง ส่งได้สูงถึง 10 เมตร

ปั๊มดูดตะกอน ราคา

** หมดปัญหา สูบจ่ายติดขัด ** ด้วยท่อยาง คุณภาพสูง (หนาพิเศษ)

ปั๊มดูดตะกอน

** ไม่ต้องล่อน้ำ (Self-Priming) ** ** ไม่ใช้ซีลกันรั่ว (No Seal) **

** ลดต้นทุน ซ่อมบำรุง **

การทำงานของ ปั๊มดูดโคลน

สอบถามเพิ่มเติม

Back to top